През 2018 г. нарушенията на данните разкриха 5 милиарда записа

Новият доклад по сигурността, основаваща се на риска, показва тенденция към намаляване на броя на нарушенията и откритите записи. Не

Прочетете повече